on track

on

track

In groep 7 en 8 starten we met het geven van basiscatechese in de oudste groep van de zondagsschool. Dus iedere 14 dagen tijdens de tweede morgendienst. De basiscatechese is vooral gericht om Bijbel kennis te vergroten. We merken in de Follow Me catechese dat basiskennis van de Bijbel ontbreekt. Als we een stukje uit de Romeinenbrief lezen dan is het wel handig dat een catechisant weet dat deze brief in het Nieuwe Testament staat. Als het gaat over Nehemia dan is het wel goed dat een catechisant weet dat het gaat over de periode kort na de ballingschap. Bij veel catechisanten ontbreekt deze kennis. Dat willen we opvangen met het geven van Basiscatechese. De HGJB heeft een methode voor Basiscatechese ontwikkeld: On Track. Deze methode volgt de lijn van de Bijbel en legt duidelijke verbindingen naar het leven van kinderen/tieners. Daarnaast wordt iedere les een relatie gezocht met het gezin d.m.v. kleine opdrachten. Na de zomer beginnen we met het behandelen van het Oude Testament. Volgend seizoen is het Nieuwe Testament weer aan de beurt. De kinderen krijgen dit seizoen een poster mee naar huis met de lijn van het OT. Op deze poster kunnen de huiswerkopdrachten en Bijbelteksten geplakt worden. Geeft u samen met de kinderen deze poster een centrale plek?

HGGOp
jeugdwerk

Jeugdvanhggop@gmail.com

 

Hervormde Gemeente

Giessen-Oudekerk en Peursum

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

© hggop

Logo%20fl_edited.png